În Râmnicu Vâlcea, program redus de lucru cu publicul la Direcția de Asistență Socială


În contextul epidemiei de coronavirus şi în temeiul art. 39 din Anexa nr. 1 la Decretul privind instituirea stării de urgenţă, beneficiarii de servicii sociale din domeniul sprijinirii persoanelor cu handicap sunt rugaţi să nu aglomereze în această perioadă birourile Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea. În baza articolului sus-menţionat, „Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului, precum şi certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată” – documente pentru a căror eliberare D.A.S. făcea anchetele sociale – „îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă”. Totodată, în consecinţa art. 38 al aceluiaşi act normativ, care precizează că „Cererile pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică”, persoanele îndreptăţite sunt îndrumate să apeleze la adresa de e-mail dps_rmvl@yahoo.com pentru furnizarea informaţiilor necesare, dar şi a formularelor-tip.

Două ore pe zi de program cu publicul

În această perioadă, serviciile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea au program de lucru cu publicul zilnic, între orele 10.00 – 12.00. Pentru informaţii suplimentare, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon 0250.741.088 (pentru situaţii generale), 0787.371.735 (pentru situaţii care privesc alocaţiile de stat şi concediile de creştere a copilului), 0787.465.928 (pentru alocaţiile de susţinere a familiei şi ajutor social), sau 0787.823.067 şi 0726.100.329 (pentru beneficiile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor vârstnice). De asemenea, două numere de telefon au activat serviciul Whatsapp prin care pot fi transmise documentele necesare: 0787.728.772 (pentru solicitanţii de alocaţii de susţinere şi ajutor social) şi 0733.011.345 (pentru solictanţii de alocaţii de stat şi concedii de creştere a copilului).
• Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea