Primarul Băluță pregătește documentațiile pentru Grădiniță nouă la Vaideeni


Zilele trecute a fost lansată licitația publică privind proiectarea (faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare grădiniță cu două săli de grupă, sat Vaideeni”, cu finanțare prin PND primarul Daniel Băluță spune că suma prevăzută este de aproximativ 14.000 lei, iar termenul licitației este 5 mai 2017.
Serviciile constau în: elaborarea proiectului tehnic (memorii tehnice, caiete de sarcini, liste de cantități) pentru lucrările care fac obiectul proiectului de investiții, conform soluției tehnice propusă în Studiul de fezabilitate; elaborarea detaliilor de execuție; elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, a documentației pentru obținerea avizelor atât la faza de obținere a autorizației de construire, cât și la faza punerii în funcțiune a investiției; verificarea proiectului de verificator tehnic atestat; asistență tehnică din partea proiectantului pentru toată perioada de implementare a proiectului.