Primăria Râmnicului MAJOREAZĂ CU 315% impozitele pentru unele imobile


Joi, 25 noiembrie 2021, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Ședința se va desfășura în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din municipiu. Este o ședință cu un număr «fluviu» de puncte pe ordinea de zi, nu mai puțin de 37! Printre dezbaterile care sunt programate joi, atrag atenția cele de la punctele în care se propune majorarea impozitelor locale cu 250%, 315% și chiar cu 500% pentru mai multe imobile din municipiu aflate în diferite stadii de degradare.

Ordinea de zi a ședinței de joi

În rândurile de mai jos, vă prezentăm întreaga ordine de zi a ședinței care se va desfășura joi, la filarmonică.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2021.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea condițiilor de contractare a împrumutului stabilite la alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2021 și a bugetului estimat organizării acestora.
9.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 101 – proprietar CAROM SRL – societate în insolvență, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
10.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 248 – proprietar IT LIVE SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădiri neîngrijite.
11.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Stolniceni nr. 22 – proprietar Ionescu Florentina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
12.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr. 3 – C3 – proprietari Dudău Elena și Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
13.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr. 3 – C2 – proprietari Dudău Elena și Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
14.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Calea București nr. 264 – proprietar Mierluș Mazilu Florea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
15.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr. 38 – proprietar Dini Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
16.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr. 44 – proprietar Popa Ileana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
17.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.103 – proprietari Zamfirescu Ion Olimpiu și Zamfirescu Maria Nicoleta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
18.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu nr. 18 – proprietari Păunoiu Ion și Păunoiu Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
19.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr.203 – proprietari Bicu Nicolae și Bicu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
20.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 334A – proprietari Gherghina Mihai și Gherghina Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU „PUZ Nord – str. Matei Basarab – Lacul Nord – str. Republicii – str. Nicolae Titulescu Rm. Vâlcea”, beneficiar Municipiul Râmnicu Vâlcea.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire hală producție profile PVC, platformă betonată, alipire terenuri: jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Uzinei, punct Filipin”, inițiator Dynamic Selling Group SA.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, mun. Rm. Vâlcea, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.5B”, inițiator Romeo Impex Com SRL.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil.
26.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială nr.10 Râmnicu Vâlcea în Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Râmnicu Vâlcea.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea propuse să funcționeze pentru anul școlar 2022-2023.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” și a „Planului de marketing” pentru anul 2022, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea.
29.Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008.
30.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 – „Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea.
31.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.
32.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
33.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta imobilului Intrarea Pribeanu nr. 1.
34.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada”.
35.Prezentarea Raportului de activitate înregistrat sub nr. 44728 din 17.11.2021.
36.Prezentarea Raportului de activitate înregistrat sub nr. 44729 din 17.11.2021.
37.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea