Pensiile vor fi primite în avans, înainte de sărbători


batrani4Potrivit unui comunicat ofi­cial de presă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a făcut demersurile necesare pentru a achita drepturile cuvenite benefi­ci­a­rilor sistemului public de pen­sii în avans, în perioada 11 – 24 decembrie, prin intermediul CN Poşta Română SA. În acest scop, termenele de virare a su­melor de plată către oficiile poştale au fost decalate, pentru a se asigura plata tuturor pensii­lor înainte de sărbători. În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata drepturilor va fi asigurată la ghişeele subunităţilor poştale până în data de 30 decembrie (în cazul celor avizaţi la domi­ciliu). De asemenea, referitor la drepturile achitate prin interme­diul băncilor (este vorba de băn­cile care au încheiate convenții cu CNPP), aceste drepturi vor putea fi încasate la aceleaşi date ca în lunile anterioare, până în sărbătorile de iarnă.