Pelerinaj organizat de Biroul de catehizare a rromilor


Părintele Nicolae Dorin Buda, coor­donator al Biroului de Catehizare a rromilor din Arhiepiscopia Râmnicu­lui, a organizat un pelerinaj pentru persoane de etnie rromă, în data de 15 octombrie, la Mănăstirea Prislop, Mănăstirea Râmeț, Catedrala Arhie­pis­co­pală Alba Iulia și Mănăstirea Sf. Ioan Iacob din Arhiepiscopia Râmni­cului.
„Prin pelerinaj, creștinul depă­șeș­te dificultăți ale vieții și află în multe situații rezolvarea unor probl­eme. Există nenumărate cazuri de vindecări miraculoase săvârșite de o per­soană sfântă sau o icoană făcă­toare de minuni, de rezolvare a unor probleme sufletești și de redes­co­pe­rire a credinței proprii în sufletul mul­tora, fapt care ține tot de domeniul minunii. În același timp, pelerinajul înseamnă pentru mulți spațiul și tim­pul în care toți oamenii sunt la fel, în ca­re nimeni nu dorește să arate dife­ren­ța de condiție socială, bogăție, funcție și altele. Toți sunt în căutarea a ceva ce nu poate fi evaluat în acești termeni”, a subliniat Părintele Nicolae.