„Opportunities: Involvement, Responsibility, Inclusion” (OppIRI)’’
un proiect pentru lucrători de tineret din 7 țări
„Cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene”