O NOUĂ ASOCIAȚIE închinată rezerviștilor vâlceni


Vineri, 25 noiembrie 2022, începând cu orele 20.00, la Hotelul Bulevard din Râmnicu Vâlcea, este programată întâlnirea membrilor filialei din localitate, a Asociației Internaționale Pro Militari (AIPM), înființată cu scopul de a fi liantul dintre mediul militar și cel de afaceri ca parte a campaniei de promovare.
Cu această ocazie, vor fi prezentate statutul Asociației, obiectivele, programele și proiectele planificate pe termen mediu și lung ale acesteia:
• acordarea bursei ,,Profesor dr. ing. Constantin Rotaru” pentru gratificarea elevilor și studenților merituoși din instituțiile de învățământ militar;
• desfășurarea de acțiuni sociale de sprijin în cadrul unor campanii umanitare și de sănătate, susținerea accesului la educație al copiilor cu nevoi speciale, acordarea prin voluntariat a sprijinului psihologic, medical, alimentar cum ar fi: ,,să hrănim un copil flămând”, sprijin umanitar în cazuri temeinic justificate; organizarea și promovarea activităților educaționale, sociale, sportive, culturale și artistice pe plan național și internațional;
• organizarea și promovarea de cursuri, conferințe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, manifestări artistice, competiții sportive, de schimburi bilaterale și multilaterale și de activități de sensibilizare a opiniei publice, precum și alte acțiuni cu respectarea scopului AIPM;
• editarea de reviste, cărți, pliante, afișe, broșuri și alte publicații etc. care promovează scopul AIPM;
• organizarea și derularea unor proiecte și dezvoltarea unor centre de pregătire, instruire și cercetare naționale și internaționale, pe domenii specifice, în mod direct sau în colaborare cu alte organizații;
• acordarea de burse școlare unor elevi/studenți merituoși și celor aflați în situații financiare dificile pentru întreținere pe timpul studiilor;
• cooperarea cu instituții de învățământ civile și militare în scopul promovării unui climat educațional modern și adaptat cerințelor actuale.