Niciun muncitor „la negru”, la orizont


• în luna mai, ITM Vâlcea n-a depistat nicio persoană muncind fără contract

Luna trecută, inspectorii Serviciului Control Relaţii de Muncă au efectuat 157 controale, fiind dispuse 429 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 33 sancţiuni contravenţionale, din care 28 avertismente şi 5 amenzi în valoare de 70.000 lei. În timpul controalelor nu au fost identificate persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 55 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc