Mai puține nașteri și decese


• statistică aferentă lunii martie a.c.
Evoluţia fenomenelor demo­grafice înregistrate în luna martie s-a caracterizat printr-o scădere faţă de luna corespunzătoare a anului precedent atât a feno­menului natalităţii cu 7,9% (-19 născuţi-vii), cât şi a fenomenului mortalităţii generale cu 16,6% (-59 decese). Sporul natural a fost negativ în luna martie 2017, dece­daţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 77 persoane, exce­dent mai mic cu 40 persoane faţă de luna martie 2016. Numărul căsă­toriilor înregistrate în luna martie 2017 a fost de 42, mai mic cu 4,5% (-2 căsătorii), decât în luna martie 2016, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a scăzut cu 56,3% (-18 divorţuri). Datele ne-au fost furnizate de către Sorin Statie, directorul Statisticii vâlcene.