În privința „controalelor cu temă”, Fiscul îl contrazice pe Dragnea


Zilele trecute, liderul social – democrat Liviu Dragnea a lansat pe Internet informația că inspectorii ANAF au „temă” să aplice amenzi. „Constat că inspectorii fiscali care controlează firmele sunt încă tributari unei mentalități de tip sovietic, de genul «chiar dacă ești în regulă, îți găsim noi ceva!». E inadmisibil ca inspectorii fiscali să aibă normă la amenzi, cum reiese din circulara ANAF trimisă recent către direcțiile județene de finanțe. Din fericire, în scurt timp va intra în vigoare Legea prevenției, care va pune capăt acestui fenomen. Nu se va mai da nicio amendă fără o acțiune de prevenție premergătoare”, a transmis Dragnea. Ieri, ANAF a venit cu precizări: „În urma alegațiilor apărute în presă referitoare la transmiterea unei circulare ANAF către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe tema impunerii unui «target» de atragere de sume suplimentare de către inspectorii fiscali, facem următoarele precizări: la nivelul ANAF nu a fost transmisă nicio circulară referitoare la impunerea unor ținte pentru atragerea de sume suplimentare, de către inspectorii fiscali. Precizăm că în sarcina ANAF au fost stabilite o serie de obiective, atribuții si măsuri, în domeniul îmbunătățirii colectării impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor sume datorate bugetului general consolidat, respectiv: creşterea conformării voluntare; reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane; îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii; creşterea eficienţei colectării. Potrivit Programului de guvernare, în vederea creşterii eficacităţii ANAF în combaterea evaziunii fiscale, a creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, s-au luat o serie de măsuri în acest sens, printre care amintim, stabilirea unor ţinte şi orientarea acţiunilor de inspecţie fiscală către domeniile cu risc mare de evaziune, în baza analizei de risc efectuate. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  instituția contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de guvernare şi a altor documente programatice, prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale, prin îndeplinirea mai multor funcţii, printre care şi funcţia de inspecţie fiscală, cu scopul asigurării colectării veniturilor statului la bugetul general consolidat. În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Strategia ANAF 2017 – 2020 şi ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inspecţia fiscală, în conformitate cu reglementările cuprinse în Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, acţionează pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. Totodată, precizăm faptul că Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală statuează la art. 121 alin. (1) faptul că «Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc». Astfel, pentru asigurarea îmbunătăţirii colectării veniturilor la bugetul general consolidat şi în scopul monitorizării şi evaluării activităţii organelor fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a dezvoltat un sistem modern de indicatori de performanţă cantitativi şi calitativi ce sunt stabiliţi în deplină concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare şi Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru perioada 2017- 2020”.