In memoriam Carmen MĂRCULESCU FARCAŞ


Amintim cu profundă tristeţe că, în urmă cu doi ani, pe 28 mai 2021, a plecat pentru totdeauna dintre noi distinsa profesoară Carmen Mărculescu FARCAȘ, Doamnă a Limbii Române şi a învăţământului vâlcean, o personalitate proeminentă, multivalentă, care s-a afirmat ca filolog, lingvist, metodist, cercetător, traducător, istoric al culturii şi literaturii, publicist. Domnia Sa are o biografie impresionantă, bogată în împliniri, mai ales în plan profesional, educativ, cultural-ştiinţific, social şi uman.
Absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a predat la unităţi de învăţământ prestigioase cum sunt Liceul Pedagogic, astăzi Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, unde a fost o elevă eminentă, Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, afirmându-se ca un mentor şi un şlefuitor de caractere iscusit. Face parte din elita profesorilor de Limba şi Literatura Română din judeţul Vâlcea, alături de celebrii Nicu Angelescu, Traian Cantemir, Constantin Gibescu, Nicu Constantinescu, Emil Istocescu ş.a.
Cadru didactic cu vocaţie, a practicat cu pasiune şi dăruire exemplară profesia, a avut o carieră didactică de succes, încununată de realizări remarcabile. Printre calităţile sale s-au numărat competenţa profesională, tactul pedagogic, decenţa, exigenţa şi autoexigenţa, dorinţa de autodepăşire şi nobleţea – o virtute de preţ. Ca urmare, s-a bucurat de un respect deosebit din partea colegilor, elevilor, părinţilor acestora, a râmnicenilor şi nu numai a lor.
Este recunoscută ca un promotor vrednic şi, deopotrivă, ca un străjer acerb al scrierii şi vorbirii corecte a limbii române, un luptător ardent, statornic, împotriva vulgarităţilor din exprimare. Doamna profesoară Farcaş a trăit o viaţă cumpătată, raţională, dedicată în primul rând profesiei, şcolii, muncii de educare a numeroase generaţii de elevi, care îşi amintesc cu veneraţie de dascălul lor, care le-a fost etalon.
Toată viaţa a studiat, a iubit cu ardoare cartea, un prieten devotat, a avut preocupări intelectuale rafinate. Era nelipsită din sălile de lectură ale bibliotecilor liceelor la care a predat, ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Conform dorinţei sale, cărţile personale au fost donate acestei importante instituţii de cultură. De asemenea, a participat întotdeauna la manifestările organizate cu prilejul marcării unor evenimente cultural-educative cum sunt: Ziua Culturii Naţionale şi comemorarea poetului de geniu Mihai Eminescu, Ziua Naţională a Lecturii, Ziua Internaţională a Cărţii, Ziua Limbii Române, la medalioane literare, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, era prezentă la concertele Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, la spectacole de teatru etc.
Din anul 2007, de la constituire, a activat în Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, unde s-a bucurat de toată preţuirea colegilor, câţiva dintre ei fiindu-i discipoli sau camarazi de cancelarie. Toţi i-am apreciat erudiţia, tăria de caracter, demnitatea, nobleţea sufletească, dorinţa de a realiza ceva frumos şi durabil pentru oameni. A avut multe prietene, dar cea mai apropiată, profesoara de limba franceză Gabi Şerbănescu, i-a fost de mare ajutor.
În cadrul Clubului Seniorilor a susţinut numeroase referate şi comunicări pe teme literare care s-au bucurat de o apreciere deosebită şi a elaborat multe articole cu o înaltă ţinută ştiinţifică, despre scriitori reputaţi din literatura română şi universală, traduceri, care au fost publicate în revista noastră – „Seniorii”. Alături de literatură, printre pasiunile sale s-au mai aflat drumeţiile, excursiile, fiind un exemplu, chiar dacă avea o vârstă respectabilă. Doamna profesoară Carmen Farcaş a fost un model de integritate şi de eleganţă în învăţământul vâlcean, în comunitate şi suntem mândri că i-am fost contemporani.
Meritele sale incontestabile i-au fost recunoscute. În şedinţa Consiliului Municipal din 25 iunie 2019 s-au adoptat două hotărâri, prin care s-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare” unor „legende” ale învăţământului din Râmnicu Vâlcea – profesoarei de Limba şi Literatura Română Carmen Mărculescu Farcaş şi profesoarei de Matematică Victoria Gibescu – pentru „contribuţia la dezvoltarea învăţământului din municipiul Râmnicu Vâlcea, a culturii şi educaţiei locale”. O Doamnă a Limbii Române şi o Doamnă a Matematicii au fost recompensate  cu titluri nobiliare. Renumitul academician Şerban Cioculescu afirma că „exemplele sunt ramuri care nu se usucă niciodată”. Cu acest prilej, rugăm conducerea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea ca Sala de lectură de la etajul I, în care studia frecvent doamna profesoară Carmen Farcaş, să-i poarte numele.
Trecerea în nemurire a stilatei profesoare Carmen Mărculescu Farcaş constituie o mare pierdere pentru şcoala vâlceană, pentru comunitate. Imaginea sa luminoasă va rămâne întipărită, peste ani, în inimile noastre, ale celor care preţuiesc valorile autentice. Marcaţi de regrete ne rugăm Bunului Dumnezeu să o aibă în paza Sa.
Odihnă veşnică, în pace, sufletului său generos!
• Prof. Gheorghe PANTELIMON, preşedintele Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea