„În martie, vor începe lucrările de modernizare a Casei de cultură”


• declară primarul Iordache

În urmă cu două săptămâni, primarul Petre Iordache de la Ocnele Mari a semnat la Minis­terul Dezvoltării Regionale şi Adminis­tra­ţiei Publice contractul de finan­ţare pentru proiectul „Moder­nizare şi reabilitare Casa de cultură”. Conform spuselor edi­lului de la Ocnele Mari, înce­pând cu luna martie vor demara lucrările. „Acest proiect, alături de Centrul de informare turistică, mă preocupă în mod deosebit pentru a înfrumuseţa centrul civic al oraşului. Ţin să mulţu­mesc pe această cale facto­rilor de decizie şi celor care au con­tri­buit la elaborarea acestor pro­iecte”, a declarat Petre Ior­dache.