Guvernul sare în sprijinul IMM-urilor


• Executivul a aprobat programul „IMM Invest Romania”, destinat garantării creditelor

Prin intermediul unui comunicat de presă dat recent publicității, reprezentanții Guvernului anunță implementarea unui program pentru sprijinirea administratorilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care doresc să obțină credite în vederea dezvoltării afacerilor. Conform acestei informații, firmele vor beneficia de sprijin pentru acces la finanțare, prin garantarea de către stat a 50% din creditele pentru investiții și/sau a liniilor de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru. Sprijinul va fi acordat în baza Programului de susți­nere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM Invest Romania”, adoptat de Guvern printr-un Memorandum.

Ce conține programul?

Conform informațiilor oferite de către reprezentanții Guvernului, programul „IMM Invest Romania” este „conceput ca program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanțiilor de stat. Programul va fi pus în aplicare după adoptarea unui ordin comun al ministrului Finanțelor Publice și al ministrului Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat”.
Mecanismul de derulare a programului are următoarele caracteristici:
• garanțiile vor fi trimise în contul și în numele statului, ele fiind acordate de Fondul Național de Garantare a IMM-urilor (FNGCIMM) în limita unui plafon anual;
• beneficiarii eligibili sunt toți operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderilor familiale, cu excepția următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție;
• garanția de stat se poate acorda fiecărui beneficiar participant în cadrul programului pentru un singur credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru un singur credit/o singură linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în procent de 50% din valoarea fiecărei finanțări, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat.

Alte prevederi

În finalul comunicatului de presă la care am făcut referire se mai arată: „Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei. (…) Prin implementarea programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii se urmărește stimularea inițiativei private, sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, prin consolidarea societăților existente și prin încurajarea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii”.