Edilul Constantin Aleca, demersuri pentru înființarea unei structuri medicale


Ca urmare a adresei emisă de către CJ Vâlcea și SJU Vâlcea privind nelămuririle legate de problematica înființării în Bălcești a unei secții exterioare Spitalului Județean, redăm, mai jos, adresa trimisă de edilul Constantin Aleca celor două instituții amintite mai sus:
„Conform discuțiilor purtate în perioada anterioară transmiterii adresei nr. 4.619 din 08.02.2019, primăria Orașului Bălcești și-a luat angajamentul de a amenaja spațiile pentru un număr de 10 paturi, pentru aceasta fiind prevăzute în bugetul local sumele necesare. Costurile presupuse de amenajarea spațiilor, precum și amploarea lucrărilor necesare în vederea funcționării noii structuri propusă de către Comisia mixtă constituită la inițiativa și solicitarea CJ Vâlcea, ce are în vedere amenajarea spațiului pentru 40 de paturi (proiect și execuție) conform legii.
Ținând cont de aceste aspecte, dorim să vă informăm că termenul de 31.03.2019 stabilit de dumneavoastră nu este realizabil. Vă aducem la cunoștință că interesul nostru de a realiza lucrările presupuse în vederea funcționării unei structuri medicale cu 40 de paturi există în continuare. În acest sens, noi urmărim atragerea de fonduri alocate prin diferite programe de finanțare ce au în vedere dezvoltarea de servicii de natură socială (din domeniul sănătății). Au fost inițiate demersurile în vederea implementării proiectului”.
Citiți AICI adresa emisă de Consiliul Județean Vâlcea și Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.