Cum se face amnistia fiscală?


Într-una din ediţiile anterioare ale ziarului nostru am prezentat informaţii despre amnistia fiscală, valabilă de la 1 ianuarie 2016. În Monitorul Oficial din data de 14 februarie a fost publicată cu modificări OUG 44/2015 privind unele facilităţile. Iată care sunt prevederile finale:
• se reiterează faptul că pentru a beneficia de anularea penalită­ţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi, afe­rente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general conso­lidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de ANAF, după respectarea procedu­rii de stingere a acestor creanţe este necesară depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor până pe data de 30 iunie 2016
• se explicitează faptul că la anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate supli­mentar de contribuabili prin decla­raţie rectificativă prin care se co­rec­tează obligaţiile de plata prin­cipale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, sunt avute în vedere declaraţiile rectificative depuse începând cu data de 1 octombrie 2015 până la data de 31 martie 2016
• pentru obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, ori pentru obligaţiile de plată stabilite în acte admi­nistrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015
• contribuabilii pot renunţa la efec­tele suspendării actului admi­nis­trativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întâr­zie­re, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 martie 2016
• contribuabilii care, la data de 30 septembrie 2015, beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, dacă respectă condiţiile acordării acestei facilităţi, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.