Consiliile Judeţene vor putea repartiza locuinţe ANL. Deputatul Cazan prezintă iniţiativa legislativă


Deputatul liberal de Vâlcea Laurențiu Cazan a anunțat că, în cadrul şedinţei din data de 19 martie 2024, desfăşurată în plenul Camerei Deputaţilor, a fost supus votului proiectul de lege (PL-x 657/2023), având ca obiectiv principal modificarea Legii nr. 152/1998, care reglementează înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL). Această iniţiativă legislativă vine în sprijinul optimizării procesului de repartizare a locuinţelor, adresându-se unei lacune identificate în textul original al legii.

„În Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, au fost identificate deficienţe legate de omiterea Consiliilor Judeţene din mecanismul de repartizare a locuinţelor. Această omisiune reprezenta un obstacol major, întrucât Consiliile Judeţene coordonează instituţii importante în domeniile sănătăţii şi educaţiei, sectoare unde există o cerere accentuată de locuinţe pentru profesioniştii angajaţi. Prin urmare, recunoaşterea rolului lor în procesul de repartizare este esenţială pentru a asigura că locuinţele destinate închirierii ajung la specialiştii din aceste domenii, care contribuie la bunăstarea comunităţilor locale. Modificarea adusă prin proiectul de lege (PL-x 657/2023) extinde, așadar, lista autorităţilor administraţiei publice locale competente, incluzând explicit Consiliile Judeţene, pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor de locuire ale specialiştilor din sănătate şi educaţie, facilitând astfel atragerea şi reţinerea acestora în zonele unde serviciile lor sunt cel mai mult necesare”, a declarat deputatul Cazan.

Care sunt paragrafele vizate de această iniţiativă legislativă?

„(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor se realizează prin obiective de investiții promovate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de Consiliul General al Municipiului București, de Consiliile Județene sau de investitori privați, după caz, potrivit legii, autorizații de construire fiind eliberate de A.N.L. a procedurii de promovare a investițiilor în construcția de locuințe, iar în interiorul perimetrului destinat locuințelor se realizează corelat cu termenele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor”.

„(6) Pentru terenurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuințe prin credit ipotecar, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului Județean, după caz, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosință a terenurilor se face pentru toată durata de existență a construcțiilor”.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată în şedinţa din 19 martie cu 188 de voturi PENTRU şi 58 de abţineri.