Comunicat implementare proiect „DOTAREA AMA REAL SRL”


AMA REAL SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 14.09.2022, proiectul cu titlul „DOTAREA AMA REAL SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, AMA REAL SRL a incheiat contractul de finantare nr. 7932 din 14.09.2022, cod SMIS 131468, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reprezinta dezvoltarea durabila a societatii AMA REAL S.R.L., prin diversificarea activitatii intr-un domeniu nou – respectiv infiintarea unui centru de fitness dotat cu echipamente interactive de ultima generatie, performante, eficiente, robuste si cu un design ergonomic, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect constau in dotarea cu echipamente pentru fitness, prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.
Obiective specifice:

  • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea unui centru de fitness cu echipamente (48 tipuri, respectiv 66 buc.), in decurs de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
  • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – se vor crea 5 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.
  • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, panou/afis A2 temporar, placa permanenta, etichete autocolante pentru dotarile achizitionate in primul an de la semnarea contractului de finantare.

Realizarea investitiilor propuse in Mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea, va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul activitatii centrelor de fitness – cod CAEN 9313 adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a cinci locuri de munca permanente in cadrul societatii.
Contractul de finantare – „DOTAREA AMA REAL SRL” – are o durată de implementare de 50 luni (data începerii proiectului: 16.07.2019; data finalizării proiectului: 31.08.2023) si o valoare totală 1.413.575,83 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 950.303,08 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 807.757,62 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 142.545,46 lei

 

 

AMA REAL SRL

Date de contact:

Persoana de contact: MIHAELA – IULIANA DIACONESCU

 Administrator

Tel.: 0755570027

e-mail: iuliana_diaconescu@yahoo.com

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020