Cazanul 7 de la CET Govora, retehnologizat complet


Zilele trecute, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au anunțat finalizarea lucrărilor de retehnologizare desfășurate la cazanul 7 de la CET Govora. De altfel, în această perioadă, instituția condusă de Constantin Rădulescu a efectuat și recepția acestei investiții. Proiectul la care facem referire s-a desfășurat prin axa prioritară 3 a Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, acesta intitulându-se „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

În ce au constat lucrările?

„Contractul a avut ca obiect principal proiectarea și implementarea măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de NOx la cazanul nr. 7 din CET Govora. De asemenea, în cadrul acestui contract au fost prevăzute și verificarea structurii de susținere a cazanului, anumite lucrări de reparații, precum și retehnologizarea instalației de automatizare a cazanului nr. 7”, anunță reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.
„Mă bucur că lucrurile au decurs conform graficelor, iar finalizarea lucrărilor s-a realizat cu respectarea termenului contractual și cu dovedirea tuturor parametrilor de performanță prevăzuți în contract. În aceste condiții, darea în exploatare a cazanului nr. 7, retehnologizat, reprezintă un succes deosebit pentru toate părțile implicate în derularea acestui contract, dar și o premisă importantă pentru operatorul CET Govora de a obține Autorizația integrată de Mediu pentru cazanul nr. 7, care asigură producerea agentului termic furnizat municipiului Râmnicu Vâlcea”, anunță Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea.