Calitate și interactivitate – o perspectivă modernă a învățământului românesc la Colegiul Energetic


Calitatea în educație presupune un complex de principii și practici care cuprind mediul educațional în ansamblu, în vederea obținerii unor rezultate superioare, conform standardelor și metodologiilor fundamentale, cu efecte pe termen mediu și lung. Cadrele didactice pot asigura calitatea în educație prin activități didactice conform normativului, centrate pe elev, adaptate la nevoile elevilor și comunității, prin evaluare și autoevaluare permanentă și totodată prin formare continuă. Programele de formare pentru profesori sunt multiple și diverse, care cuprind cursuri de formare, plasamente, activități de predare, stagii pentru studiu, voluntariat, activități de job-shadowing. Programul Erasmus + pentru educație, formare profesională și tineret oferă oportunități pentru modernizare și internaționalizare a educației.
Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea se remarcă prin implementarea cu succes a proiectelor europene desfășurate de-a lungul timpului. În perioada 20-24 ianuarie 2020, trei cadre didactice (prof. religie și istorie Mihăiță Constantin Simion, director al colegiului, prof. limba engleză Gabriela Iuliana Simeanu și prof. informatică Marius Ionescu) au participat la activități de job-shadowing în cadrul proiectului „CALITATE ȘI INTERACTIVITATE / Quality and Interactivity” (Nr. ref. 2019-1-RO01-KA101-062021), coordonat de Prof. Marilena Matei, director adjunct. Scopul programului a fost creşterea atractivității și dimensiunii internaționale a şcolii, capabilă să ofere activități și programe de educație de calitate. Principalele obiective au vizat: dezvoltarea competențelor profesionale de integrare a noilor tehnologii și comunicare modernă și platforme în procesul de predare-învățare din domeniul STEM.
Activitățile de job-shadowing s-au derulat la Liceo Scientifico E. Torricelli, Somma Vesuviana, provincia Napoli (Italia) și au constat în: observarea orelor de istorie, biologie, geografie, fizică predate în sistem CLIL, cunoașterea programelor Apple School Management pentru orele de TIC, platforma ARDUINO de construire a roboților în scop didactic, programul Geo Gebra (predare matematică), utilizarea instrumentelor virtuale Lab View pentru orele de specialitate, programul G Suite pentru școli precum și tehnici de pregătire pentru examenele Cambridge. S-au purtat discuții pe tema sistemelor educaționale din Italia și România, au avut loc vizite culturale și, prin urmare, s-a realizat un schimb de experiență eficient care și-a îndeplinit obiectivele propuse.
• Prof. Gabriela Iuliana Simeanu – Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea