BISERICA DIN CIUMAGI, sfințită în prezența ÎPS Varsanufie


Duminică, 12 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Ciumagi a comunei Lădești.
În cuvântul, primul învățat al județului a arătat următoarele:
„Nu a existat alt temei al răstignirii Mântuitorului Hristos decât acela ca noi să ne mântuim, luând prisosința harului și a îndreptării spre viața veșnică. Mântuirea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos prin răstignirea pe cruce se realizează în mod subiectiv prin «unirea lui Hristos cel răstignit şi înviat cu oamenii ce cred în El, pentru ca şi ei să poată muri păcatului şi învia», după cum arăta Părintele Dumitru Stăniloae. Măsura tuturor celor ce țin de mântuire, de răscumpărare, de credință și de fapte bune este iubirea lui Dumnezeu. Intensitatea dragostei lui Dumnezeu pentru om a fost crucea și răstignirea Mântuitorului Hristos și, de aceea, se cuvine să trezim în sufletele noastre iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Despre biserica din satul Ciumagi

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae a fost zidită între anii 1921-1925 prin stăruința Ieromonahului Grigorie D. Toma, viețuitor al Sfintei Mănăstiri Tismana, pentru nevoile și râvna de rugăciune ale binecredincioșilor creștini din acest sat, care au contribuit prin jertfă și osteneală la edificarea casei închinate Preabunului Dumnezeu. Târnosirea locașului de închinare a fost săvârșită în data de 25 noiembrie 1925 de către episcopul Vartolomeu Stănescu.
De-a lungul timpului s-au realizat și alte intervenții de consolidare și reparare a bisericii. Astfel, a fost necesară mai ales intervenția Preotului Octavian Stănciulescu, care, ajutat fiind de Membrii Consiliului Parohial, între anii 1942 și 1974, a restaurat parțial pictura interioară și a efectuat și alte reparații la nivelul întregii incinte. A fost resfințită în ziua de 10 noiembrie 1974, de către episcopul Iosif Gafton al Râmnicului.
Ultimele lucrări de restaurare actuale au început în anul 2012 și s-au finalizat în anul 2021, prin strădania pr. Paroh Ilie Udrea, ajutat de către Daniel Nicolae Munteanu, de membrii Consiliului Parohial, de enoriași și de alți binecredincioși creștini.
Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Râmnicului