Asigurații pot sesiza direct CAS Vâlcea, dacă au probleme în accesarea serviciilor medicale!


Opt sancțiuni aplicate medicilor specialiști din Râmnic pentru… chiul de la program
Unul dintre obiectivele prioritare pe care actuala conducere a CAS Vâlcea și l-a propus pentru anul 2022 este deschiderea totală către problemele sesizate de către asigurații din județul Vâlcea ca urmare a interacțiunii acestora cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea.
Astfel, conducerea instituției, a operaționalizat toate mediile de comunicare accesibile și cu potențial maxim de adresabilitate către populație, astfel încât sesizările asiguraților privind modul în care le-au fost acordate serviciile de către furnizori să fie atent analizate și, după caz, să fie dispuse măsurile corective de rigoare, acolo unde se constată abateri de la prevederile legale în vigoare; este vorba de abateri care afectează drepturile asiguraților privind calitatea serviciilor medicale primite.
Astfel, pe parcursul lunii mai 2022, compartimentul de control din cadrul instituției a desfășurat o serie de acțiuni de control la furnizorii aflați în relație contractuală cu instituția, acțiuni de control ce au vizat:
• modul în care furnizori respectă clauzele contractuale;
• calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților de către furnizori.
Au fost efectuate controale inopinate la un număr de nouă furnizori de servicii medicale privind respectarea programului de lucru declarat, fiind aplicate un număr de opt sancțiuni constând în diminuarea cu 5% a sumelor ce urmează a fi decontate către furnizorii sancționați.
„Preocuparea noastră permanentă se înscrie în direcția asumată de către conducerea CNAS privind apropierea, deschiderea, dar și colaborarea proactivă cu toți cei interesați de un sistem de sănătate modern, mai echitabil și mai performant. Informarea corectă, completă și accesibilă a celor pe care îi deservește un sistem de sănătate este o condiție fundamentală pentru buna funcționare a acestuia. Am lansat deja instrumente prin care cetățenii pot raporta simplu și direct către CAS Vâlcea problemele întâmpinate la accesarea serviciilor medicale oferindu-le instrumente care să îi ajute să beneficieze de serviciile medicale la care au dreptul, cu respectarea obligațiilor legale”, ne-a declarat directorul general al instituției, Alin Voiculeț.