Anunț inițiere proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma EMTRANS SRL


Societatea EMTRANS SRL, in calitate de beneficiar, a început in 14.04.2021, implementarea proiectului cu titlul „Masura 2 ”, inscris in cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 si a contractului de finantare M2-4520 din 06-04-2021, numar RUE 4520 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: sprijinirea EMTRANS SRL sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  464.576,1375 Lei, din care:
Valoare grant: 403.979,25 Lei
Valoare cofinanțare : 60.596,8875 Lei
Data începerii proiectului: 14.04.2021
Durată proiect: pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.
Locația implementării: România, județul Valcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Eleodor Constantinescu, Nr. 19.
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: EMTRANS SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Eleodor Constantinescu, nr.19
Telefon: 0725528581,  E-mail: emtrans94@gmail.com