Anunț de finalizare a proiectului – Acțiunea POC 4.1.1 BIS „DOTAREA SOCIETĂȚII NATURAL FOOD EXPRESS SRL CU ECHIPAMENTE EFICIENTE ENERGETIC ”