7.700 de șomeri, pe piața muncii vâlcene


La finele lunii aprilie, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vâlcea a fost de 4,65%. Totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea a fost de 7.701 persoane. Din acest total, 3.600 erau femei. Mai mult, 2.539 persoane au fost indem­ni­zate și 5.162 neindemnizate.
Pe medii de rezidență, în ju­dețul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii aprilie se prezintă astfel: 2.735 per­soa­ne provin din mediul urban și 4.966 provin din mediul rural.
Referitor la structura șo­ma­jului, pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.577 persoane.
În funcție de nivelul de ins­truire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare a șomerilor o au cei fără studii, cu studii primare, gimnaziale și profesionale (65,5%), urmați de cei cu studii liceale și postliceale (30%) și cei cu studii superioare (4,5%).
În luna aprilie, s-au încadrat 417 persoane din rândul șo­merilor înregistrați. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu (foto), director executiv AJOFM Vâlcea.