Ziua și petiția la Consiliul Județean Vâlcea


• 371 de petiții și memorii din partea cetățenilor au ajuns pe adresa legislativului în 2015

Plenul legislativului a luat în discuție, recent, Raportul privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015. Conform statisticii oficiale, media acestor solicitări a fost mai mult de una pe zi, dintre care 31 au venit dinspre alte instituții, cinci poposind chiar dinspre Cotroceni!
Numai 67 dintre cereri au putut fi încadrate la termenii Legii 544 /2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. Problemele sociale, cele privind neplata unor beneficii de asistență socială, aplicarea legilor de fond funciar, reabilitarea drumurilor locale și județene, poduri, podețe întreținere și decolmatări șanțuri și canale colectoare, extindere rețea energie electrică, branșamente, extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare au fost cele mai dese dintre apelurile oamenilor pentru Consiliul Județean.