Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Vine sau nu Bălan să-i înfrunte pe liberali la aprobarea bugetului CET pe 2015?


• vineri dimineață, este programată ședința ordinară a Consiliului Județean în care va fi dezbătut bugetul CET

La finele săptămânii, legislativului județului se reunește pentru o ședință al cărui principal punct de interes este bugetul CET Govora pentru 2015. Pe ordinea de zi a întâlnirii de la ora 10.00 sunt trecute: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 aprilie 2015, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Pasat, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, pe trimestrul I/ 2015, Informare privind activitatea din trimestrul I 2015 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Informare privind situația economico-financiară înregistrată la Societatea “Expo Nord – Oltenia S. A.” la sfârșitul anului 2014 și trimestrul I 2015, Informare privind situația economico-financiară înregistrată la Societatea Centrul de Afaceri – Flandra Vâlcea S.A. la sfârșitul anului 2014 și trimestrul I 2015, Informare privind activitatea desfășurată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea în perioada 2014 – 15.05.2015, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vâlcea, a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local și contul de execuție al împrumuturilor interne, pe anul 2014, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Pietrari – Râmnicu Vâlcea – Bujoreni”, operatorului de transport rutier, S.C. Silva Crisflor S.R.L., Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Județene Vâlcea pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului, cu titlu gratuit, a activelor „Pod din beton armat peste Valea Băiașului” și Decantor pârâul CHE Cornetu din patrimoniul S.C. Hidroelectrica S.A., în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind închirierea Sălii de festivități a Consiliului Județean Vâlcea, prin licitație publică, unui operator economic specializat în distribuția și proiecția de film în sistem 3D, Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare în vederea actualizării și implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu, Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului, Conacul Săndulescu, situat în satul Alunu, comuna Alunu, județul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-II-m-B-09631, Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Economie