Vești bune pentru primăriile de oraș vâlcene: două noi ghiduri de finanțare POR


Potrivit unui comunicat oficial de presă, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a lansat două noi ghiduri în consultare publică pentru POR 2014-2020. Este vorba despre Ghidul specific pentru prioritatea de investiție 5.2 „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, ghidul specific pentru prioritatea de investiție 7.1 „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului / Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”. Observațiile și comentariile se transmit până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00.

Posting....