Un rezultat profesional deosebit: Premiul I la etapa naţională a Olimpiadei de Protecţia mediului


La Faza Naţională a Olimpiadei disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”, la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „Protecţia mediului” a participat şi eleva RADU LIDIA din clasa a XI-a A de la L T Oltchim din Râmnicu Vâlcea, calificată în urma câştigării fazei judeţene. Desfăşurată la Suceava, între 6-10 aprilie 2015, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” din vestita reşedinţă voievodală moldavă, punctajele obţinute la proba scrisă şi la cea practică i-au permis acestei eleve să obţină un rezultat final remarcabil, concretizat într-o salbă de premii I şi anume: Premiul I acordat de MECŞ, Premiul Special pentru „Cea mai bună lucrare scrisă” (la care, din 100 de puncte, a obţinut 91) şi Premiul Special pentru „Cea mai bună lucrare de laborator” (la care, de asemenea, a obţinut cel mai bun punctaj: 98 de puncte din 100). Acest rezultat încununează activitatea didactică de până acum a profesorilor care i-au călăuzit paşii spre acest succes: doamnele prof. ing. Chirca Valeria, Frăţilă Mariana şi Zoor Liliana, care au dat încă o dovadă a profesionalismului. Comisia Naţională de Evaluare a evidenţiat pregătirea deosebită a elevei, care i-a permis să ia … totul. În acelaşi timp, rezultatul este şi o dovadă a posibilităţilor intelectuale deosebite şi a diversităţii preocupărilor acestei domnişoare, RADU LIDIA fiind eleva care, (pregătită de dl prof. Pană M. Tiberiu şi de d-na prof. Achim Manuela Ioana), în vara anului trecut, a obţinut Premiul I la faza naţională a Concursului „Memoria Holocaustului”. În perioada imediat următoare, eleva se întoarce la „dragostea dintâi”, pregătindu-se pentru a participa la alte concursuri de specialitate la… istorie. Din acest colţ de pagină îi dorim ca, spre mândria familiei sale şi a celor care-i călăuzesc paşii pe lungul şi dificilul drum al cunoaşterii, să obţină rezultate la fel de frumoase.

Posting....