Un nou proiect la orizont: „Cunoașterea și protejarea sitului național UNESCO din Parcul Național Cozia”


Asociaţia de Turism Montan ECO-ŢURŢUDAN Brezoi în calitate de aplicant  și Administrația Parcului Național Cozia în calitate de partener, în perioada 20 mai – 15 august 2017 a implementat proiectul SVA-26-2017, „Cunoașterea și protejarea sitului natural UNESCO din Parcul Național Cozia”, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin Programul Spații Verzi, componenta Arii Naturale Protejate 2017.

Bugetul total al proiectului a fost de 24.150 lei, din care finanțarea de la Fundația pentru Parteneriat și MOL România a fost de 19.150 lei și 5.000 lei a fost contribuția partenerilor.

Activitățile implementate în cadrul proiectului au fost :  „Pădurile de fag virgine și seculare din PN Cozia, patrimoniu natural comun al Europei ” – Simpozion dedicat Zilei Parcului Național Cozia, activitate ce s-a desfășurat la sediul PN Cozia din Brezoi, str. Lotrului nr. 8A, jud Vâlcea;  „Micul naturalist”- excursie pe Valea Lotrișor din PN Cozia cu 40 elevi din clasele V-VIII de la Școala generală Brezoi, cu ocazia  Zilei  Internaţionale a Biodiversităţii, pentru cunoașterea florei și a faunei sălbatice din situl UNESCO și PN Cozia; Realizarea expoziţiei itinerante de fotografie, ”Pădurile Coziei – un patrimoniu natural  comun al Europei”. Expoziția a fost prezentată pe perioada de implementare a proiectului, la sediile : Instituția Prefectului Vâlcea, primăriile : Călimănești, Brezoi, Racovița, Perișani, Berislăvești, Sălătrucel, centrele de informare turistică din Călimănești și Sălătrucel, Centrul de vizitare al PN Cozia din Brezoi; Realizarea filmului „Pădurile virgine și seculare de fag din Cozia – imagini şi cuvinte”; Realizarea a 9.170 pliante informative despre situl UNESCO din PN Cozia și a 3 panouri informative cu harta turistică a PN Cozia. Persoană de contact : Pavel Prundurel, directorul APN Cozia. Telefon 0744551375, fax 0250750256, mail : pavel_prundurel@yahoo.com

Posting....