Un nou cimitir în oraș: la Râureni!


În urmă cu ceva vreme, a fost scoasă la licitație o investiție importată pentru Râmnic. Este vorba de proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare cimitir public Râureni”. Valoarea estimată a contractului este de 10.133.223 lei (fără TVA), defalcată astfel: 9.824.927 lei (fără TVA) – execuție lucrări și 308.296 lei (fără TVA) – proiectare și asistență tehnică.
Desfășurarea contractului se va face multianual, în perioada 2019 – 2024. În aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 și în măsura în care termenele prevăzute la art. 161 din Legea nr. 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractantă va transmite răspunsul la clarificări în a șasea zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Serviciile de proiectare (faza Proiect tehnic și Documentația de execuție) se vor derula și întocmi în conformitate cu Studiu de fezabilitate elaborat de Assad SRL Rm. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 255 /29.08.2019. Mai trebuie spus că antreprenorul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.