Un milion de euro pentru infrastructura agricolă din Stoeneşti


Pentru anul în curs, admi­nistraţia comunei Stoeneşti are ca prioritate îmbunătăţirea şi dezvol­tarea infrastructurii agricole. Cons­tructorii interesaţi au depus, deja, oferte în Sistemul Electronic de Achi­ziţii Publice, valoarea totală esti­mată a lucrărilor fiind de apro­ximativ 40 miliarde de lei vechi. „Vreau să precizez că finanţarea obiectivului va fi asigurată prin Pro­gramul Naţional de Dezvoltare Ru­rală, deci banii sunt siguri”, a de­cla­rat primarul Gheorghe Dumbravă.