TREI AUTOBUZE HIBRID modernizează transportul public din Capitala Țării Loviștei


Reprezentanții Primăriei Orașului Brezoi au anunțat că, așa cum statuează și unul dintre țelurile de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite (promovarea incluziunii şi urbanizării sustenabile pentru ca oraşele să devină locuri productive şi accesibile pentru ameliorarea calității vieții din punct de vedere social şi economic), transportul public din Capitala Țării Loviștei s-a îmbunătățit odată cu sosirea a trei autobuze hibrid.
Prin intermediul proiectului „Mobilitate urbană durabilă în Orașul Brezoi”, cod MySMIS 122064, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, flota locală care asigură transportul în comun de pasageri s-a îmbogățit cu cele trei autobuze moderne.

Șoferii autobuzelor, instruiți de furnizor

„Miercuri, pe 17 august 2022, a avut loc livrarea celor trei autobuze hibrid, achiziționate ȋn cadrul proiectului şi chiar acum furnizorul asigură serviciile de instructaj pentru şoferi. Considerăm că a meritat aşteptarea, iar după ȋnmatricularea permanentă şi finalizarea formalităților ARR, vă veți putea bucura de patru curse zilnice Cornet – Brădişor şi retur, gratuite pentru elevi, subvenționate pentru alte categorii şi la un cost integral modic, mult inferior costurilor financiare şi de mediu asociate transportului cu taxi sau cu autoturism personal”, au anunțat reprezentanții Primăriei Brezoi.

Autoritățile locale speră că autobuzele vor contribui la creșterea numărului de turiști

„Pe lângă ȋnlesnirea deplasării şi creşterea accesibilității, existența unui sistem de transport public urban ȋn Brezoi ȋndeplineşte şi o funcție turistică. Traseul pe care vor circula autobuzele este nu doar unul foarte util pentru deplasările necesare rutinei zilnice, ci şi unul plăcut de parcurs, cu potențial pentru activitățile de timp liber. Ne bucurăm că putem ȋmpărtăşi cu dumneavoastră acest succes al administrației locale, care vă este destinat ȋn totalitate şi vă aşteptăm curând la bord!”, au concluzionat optimiști reprezentanții Primăriei Brezoi.