Transferul Carierei Berbești către CET Govora, în atenția Corpului de control al prim-ministrului


• mai multe controale sunt desfășurate la Complexul Energetic Oltenia
Din dispoziția Vioricăi Dăncilă, prim-ministrul Guvernului României, începând cu data de 17.01.2019, Corpul de control al primului-ministru a declanșat un control la societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Obiectivele controlului constau în verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanță corporativă, modului de stabilire și acordare a drepturilor de natură salarială pentru personalul societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă la nivelul acestei entități, exploatarea resurselor minerale și constituirea stocurilor, realizarea programelor anuale de investiții și dezvoltare.
Corpul de control al primului-ministru a mai efectuat acțiuni de control ce au vizat alte obiective precum:
• încheierea de către societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a unui contract de transfer al activului Unității Miniere de Carieră Berbești către societatea Centrala Electrică de Termoficare Govora S.A. Râmnicu Vâlcea;
• preluarea de către societatea Electrocentrale Grup S.A. a datoriei societății Termoelectrica S.A. față de societatea Complex Energetic Oltenia S.A;
• respectarea de către societatea Complex Energetic Oltenia S.A. a prevederilor legale cu privire la angajarea și plata cheltuielilor de sponsorizare și a altor cheltuieli de finanțare a unor activități sportive.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Guvernului României