Totul despre Măsura PNDR 4.1


Agricultorii care doresc să își modernizeze exploatațiile pomicole pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul „4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”, din noul Program National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Această măsură de finanțare are ca scop îmbunătățirea performanței economice a fermelor, modernizarea acestora, diversificarea producției, precum și creșterea calității produselor obținute, conform informațiilor din Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul AFIR. Beneficiarii eligibili pentru „Submăsura 4.1a – „Investiții în exploatațiile pomicole” sunt: persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare); societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile și unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înființate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice , în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat); societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare); societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri); cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri; grup de producători.
Cheltuielile eligibile pentru „Submăsura 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”: Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor; înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie; înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.; înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare și a unităților de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unități de procesare mobile; achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului respectiv. Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar; achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv autocisterne, autoizoterme, rulote și autorulote alimentare; amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale și alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului); înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse și etichetarea – crearea conceptului se va face în limita a 5000 de euro; investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației); împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare; completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare); procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înființare și/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din zonă, însă nu poate depăși 5%; achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
Criteriile de selecție pentru „Submăsura 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”: Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.
• Principiul asocierii (investițiile realizate de grupurile de producători, membri lor și cooperativele din sectorul pomicol)
• Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș)
• Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spații protejate), punctaj maxim/principiu – 15 puncte
• Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investițiile care acoperă lanțul alimentar: producție-condiționare – depozitare- procesare – comercializare)
• Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 5 puncte.
• Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani)
• Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie)
• Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole)
• Principiul dimensiunii (ferme mici)
• Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă
Sprijinul nerambursabil acordat prin „Submăsura 4.1a – „Investiții in exploatații pomicole”:
• Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
100.000 euro pentru achiziții simple;
300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Ferme medii 12.000- 250.000 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).