Titularii cererilor de locuinţe sociale trebuie să se prezinte la “Fond locative”


În vederea întocmirii listei solicitanţilor care au acces la locuinţele sociale realizate în cadrul obiectivului de investiţii “Cămin de bătrâni corp A – transformare în locuinţe sociale”, titularii cererilor de locuinţe sociale depuse până la data de 31.12.2014 sunt aşteptaţi la Serviciul Fond Locativ, cu sediul la Casa Căsătoriilor din bd. Tudor Vladimirescu nr. 15, de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vinerea, între orele 08.00 – 14.00, să-şi actualizeze dosarele, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2015. Dosarele neactualizate până la acest termen limită nu vor fi luate în considerare la întocmirea listei de priorităţi ce urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local. În Corpul A al fostului cămin de bătrâni din Ostroveni sunt în curs de rea­li­za­re 40 de garsoniere şi aparta­men­te cu două camere – cu terme­nul de finalizare prevăzut pentru aceas­tă primăvară – ce vor fi repar­tizate familiilor cu probleme sociale deosebite.

Posting....