Termene pentru beneficiarii PNDR


Printr-un comunicat oficial de presă, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă beneficiarii PNDR că pentru a se putea încadra în termenul final pentru efectuarea plăților prin PNDR 2007 – 2013, respectiv 31 decembrie 2015, trebuie să depună documentele de plată până cel târziu la 30 septembrie 2015. În acest moment, AFIR a ajuns la un grad de absorbţie de aproximativ 73% din totalul fondurilor europene alocate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007 – 2013. Potrivit unui comunicat al Agenţiei, cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR până cel târziu 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici. „Este foarte important de știut că, până pe 30 septembrie 2015, toate investițiile, indiferent de momentul contractării, trebuie finalizate, inclusiv cu proces verbal de punere în funcțiune. Pentru a ne putea încadra în termenul final pentru efectuarea plăților prin PNDR 2007 – 2013, respectiv 31 decembrie 2015, beneficiarii PNDR trebuie să depună documentele de plată până cel târziu 30 septembrie 2015, pentru a permite Agenției ca, în termenul de maximum 90 de zile, să poată efectuate toate verificările la plată, atât documentar, cât și pe teren, și, ulterior să deconteze toate cheltuielile eligibile”. AFIR precizează că termenul este ferm și nu se vor accepta prorogări de la acesta. „În cazul în care se depășește termenul limită pentru depunerea ultimei cereri de plată de 30 septembrie 2015, Agenția nu va mai avea timpul fizic pentru realizarea tuturor etapelor procedurale și legale aplicabile (verificarea documentelor, verificarea pe teren a investiției, aprobarea cererii de plată și decontarea cheltuielilor către beneficiari) și astfel beneficiarul nu va mai primi fondurile solicitate”, se arată în comunicatul AFIR. Până la această dată, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit peste 6,43 miliarde de euro, din totalul de 9,3 miliarde de euro alocaţi prin PNDR 2007 – 2013.

Posting....