Termen pentru crescătorii de animale


• cererile pentru COP şi Registrul Genealogic mai pot fi depuse până în 30 ianuarie 2015
Potrivit presei de specialitate, crescă­torii de animale mai pot depune cererile anuale de solicitare a ajutoarelor de stat pentru COP şi Regis­trul Genealogic pentru anul 2015 până în 30 ianuarie 2015. Ter­menul este prevăzut într-un proiect de ordin al MADR, care modifică HG nr. 1179/2014 (M. Of. 967/30 decembrie 2014), în care termenul iniţial de depunere a cererilor era 15 ianuarie 2015. Documentul mai prevede că serviciile efectuate se decontează după data publicării numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene. Această reglementare creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art.9 alin(1) din Reg.(UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă. Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti vor notifica în scris fiecărui solicitant suma aprobată pentru cererile iniţiale anuale de solicitare, precum și data de la care serviciile aferente se decontează. 44,5 mil. lei pentru taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 102,350 mil. lei pentru ovine şi caprine. Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în 2015 este de maximum 146,850 mil. lei, din care 44,5 mil. lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 102,350 mil. lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, din bugetul MADR pe 2015. Totodată, prin proiect se completează definiţia „registrului genealogic”. Astfel, registru genealogic – conform pct. 48 al art. 2 din Reg.(UE) nr. 702/214 al Comisiei Europene, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor.

Posting....