Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 februarie 2020

AFIR

AFIR asigură producțiile agricole

Fermierii activi pot beneficia de sprijin financiar din partea AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor, prin intermediul submăsurii 17.1- „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din PNDR 2014-2020. Astfel, 340 de fermieri vor primi 497.311 euro pentru rambursarea primelor de asigurare, în total fiind

Autoritatea de Management pentru PNDR a lansat procesul de selecție a partenerilor pentru elaborarea Planului Național Strategic

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a lansat în data de 27.06.2019 procesul de selectare a partenerilor în vederea constituirii grupurilor tematice pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS) 2021-2027. Entitățile interesate în participarea activă la procesul de programare pentru perioada 2021-2027,

Beneficiarii PNDR care au depus cererile de plată în luna aprilie 2019 pentru proiecte de investiții au încasat banii solicitați

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală care au încheiat contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și care au depus cererile de plată la AFIR în luna aprilie 2019, au primit în conturile bancare în data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor eligibile realizate

Modificări aduse Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziție publică sau sectorială de produse

AFIR aduce clarificări referitoare la intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziție publică sau sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare standard sau simplificat. Conform

Clarificări privind aplicarea OUG 114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 2014-2020

Conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a luat o serie de decizii referitoare la situația generată de aplicarea prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și la impactul pe care aplicarea acestui

Peste 71 milioane de euro sunt disponibile pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea mai multor sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2019 se pot depune proiecte pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice

Clarificări privind actualizarea contractelor de achiziție publică derulate de beneficiarii publici ai PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce clarificări referitoare la modalitatea de actualizare a contractelor de achiziție publică de lucrări în derulare și la procedurile de atribuire în desfășurare, aferente contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile publice, în contextul modificărilor privind salariul minim din domeniul construcțiilor, prevăzute în OUG nr. 114/2018. Astfel, actualizarea contractelor de achiziție

Sesiunea pentru finanțarea modernizării și dezvoltării capacităților de procesare a produselor agricole a fost prelungită

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă faptul că primirea cererilor de finanțare pentru componenta „Crearea de noi unități de procesare a produselor agricole” s-a încheiat, conform anunțului inițial, în data de 31 ianuarie 2019, ora 16.00, deși dintr-o regretabilă eroare a sistemului informatic, pe pagina web AFIR au apărut ca fiind prelungite ambele componente, atât

În Vâlcea, 14 comune înscrise la Cupa Satelor

Inaugurată pe 1 octombrie și organizată de Federaţia Română de Fotbal, cu sprijinul AJF-urilor din ţară şi a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, „Cupa Satelor” la fotbal pentru copii Under 13 se doreşte a fi o acţiune pentru descoperirea tinerelor talente fotbalistice şi promovarea sportului rege în mediul rural. Județul Vâlcea s-a înscris în această

Cererile de plată și aprobarea acestora se vor realiza exclusiv on-line

Începând cu data de 5 noiembrie 2018, AFIR va primi cererile de plată ale beneficiarilor de finanțare europeană nerambursabilă doar prin intermediul noului modul on-line destinat autorizării plăților pentru proiectele de investiții finanțate prin PNDR 2020. Astfel, într-o primă etapă, vor solicita rambursarea cheltuielilor prin depunerea on-line a documentelor necesare beneficiarii submăsurilor 6.2 (Sprijin pentru

Luni, 3 septembrie 2018, s-a dat startul și pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” (pentru întreg teritoriul național), componentele sector vegetal, fermă de familie și fermă mică

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. Obiectivele submăsurii 4.1a: Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale

Ești țăran și vrei bani europeni? Grijă mare la cazier!

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta. Prin urmare, în cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să apară infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii

Promovarea produselor agricole, prin fonduri europene

Producătorii primari care doresc să-și promoveze mai eficient produsele, să se integreze mai ușor în lanțul agroalimentar și să crească valoarea adăugată a produselor pot accesa sprijinul aferent Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”. Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la: înființarea și /sau modernizarea unităților de procesare și comercia­lizare; introducerea

Buget stabilit oficial pentru PNDR

Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care vor oferi finanțare fermierilor în cadrul instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului prevăzut în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nou ghid PNDR, lansat

• AFIR a publicat versiunea consultativă a ghidului pentru dezvoltarea de proiecte pilot și de noi produse și tehnologii finanțate prin PNDR 2020 Ghidul solicitantului aferent submăsurilor 16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” și 16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de

Încă două luni pentru fondurile PNDR pe submăsura 4.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare aferentă submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). În noile condiții, depunerea proiectelor pentru investiții în sectorul pomicol se poate face până la 30 septembrie 2017, ora 16.00. Alocarea financiară

S-au terminat banii pentru „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”!

Printr-un comunicat oficial de presă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că fondurile nerambursabile alocate în sesiunea 2017 pentru submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost epuizate în totalitate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite de Agenție înainte de termenul

E gata versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiții în procesarea produselor pomicole

• Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER și de minimis pentru submăsura (sM) 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2014-2020 se află în dezbatere publică pe site-ul AFIR Investițiile eligibile care pot beneficia de fonduri nerambursabile sunt fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase,

O nouă sesiune de proiecte pentru investiții în pomicultură

În ședința Colegiului Prefectural, Alina Păunoiu (foto), director Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea, a discutat despre noutățile din domeniu, precizând și date importante referitoare la proiectele pe submăsura 4.1a – investiții în exploatații pomicole. Astfel, se va deschide o nouă sesiune de proiecte pentru submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, precum și pentru

Ce sprijin se acordă pentru irigații?

• a fost lansată versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru s M 4.3, componenta pentru infrastructura de irigații, pentru teritoriul național și pentru zona ITI – Delta Dunării, finanțată prin PNDR 2020 Publicitate Sprijinul public pentru investițiile finanțate prin această submăsură este 100% nerambursabil și nu va depăși 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații

Articole anterioare › ›