SPAIMA VIOLATORILOR ȘI A PEDOFILILOR din România! Poliția va folosi un «instrument» special


Este cunoscut faptul și nu mai trebuie argumentat că România nu se bucură de o bună reputație la nivel european atunci când vine vorba despre protecția persoanelor minore (dar și a femeilor) în fața dezaxaților care comit agresiuni sexuale. An de an (probabil chiar lună de lună), întâmplări șocante petrecute în România ajung în presa internațională. Nu mai departe de zilele trecute, în comuna Corbu din județul Constanța, s-a petrecut o întâmplare care a mai aruncat noroi asupra moralității românilor!
Pentru a încerca să îi descurajeze pe cei care au curajul de a comite asemenea fapte, Poliția Română a a anunțat că operaționalizat «Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor». Registrul se organizează și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în domeniu. Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

La ce va fi folosit acest registru?

Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În Registru se ține evidența următoarelor persoane:
• persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracțiunile anterior enumerate, de către organele române competente;
• persoanelor de cetățenie română, despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de acest fel;
• persoanelor născute în străinătate, despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni dintre cele enumerate și cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.
Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care, la data comiterii faptelor, erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres, în cadrul unui proces penal.

Românii vor putea solicita dovada că nu figurează în registru

Certificatul de integritate comportamentală este documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea. Persoanele fizice interesate pot obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care se poate obține certificatul de cazier judiciar, respectiv în baza unei cereri-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, depusă personal la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
Solicitanții vor putea depune cererea-tip completată în prealabil sau vor putea opta pentru tipărirea acesteia din sistemul informatic, de către personalul de la ghișeu, caz în care le va reveni doar obligația semnării documentului.
„Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 sau de către un alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către un notar public. Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării”, au anunțat reprezentanții Poliției Române prin intermediul unui comunicat de presă.
„Certificatul de integritate comportamentală nu substituie certificatul de cazier judiciar, cele două documente având conținut diferit. În certificatul de cazier judiciar se înscriu hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice, în timp ce în certificatul de integritate comportamentală se înscriu datele disponibile cu privire la săvârșirea infracțiunilor indicate de lege”, se mai arată în același comunicat.
Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Poliției Române