Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22 – 28 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Nicolae Titulescu, Aurel Vlaicu, Calea lui Traian, Bâlciului, Colonel Bădescu și Eftimeștilor intersecție cu Apusului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stației de pompare Râureni;
• s-au continuat lucrările pentru execuția Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au înlocuit 50 metri rețea de apă potabilă și s-a montat hidrant subteran De 80 mm pe strada Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Kalamata, Scuarul Mircea cel Bătrân și Calea lui Traian
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Melodiei – blocurile RO2 și P3, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Calea lui Traian – blocurile 1 D2, S9 și Filipin, strada Ostroveni – blocul A14, strada Nicolae Bălcescu, strada Lucian Blaga – blocurile A32/2 și A43, strada Episcop Inochenție, strada Kalamata, strada Matei Basarab – blocul 31, strada Nicolae Iorga – blocurile ANL2 și ANL3, strada Luceafărului – blocurile A2 și A20, strada Regina Maria – blocul 1, Aleea Olănești – blocul 11, strada Mihai Eminescu – blocul B13, B14 și C32, Splaiul Independenței – blocul 4, bulevardul Pandurilor – blocul A8/I și bulevardul Tineretului – blocul B2.
32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 32 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite zece avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA