Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 09 – 15 februarie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Știrbei Vodă, Danil Ionescu, Drumul Gării nr. 50.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: str. Danil Ionescu intersecție cu Intrarea Petre Bardașu, zona Troianu – Ferma Diana, Bd. Nicolae Bălcescu – Grup Oltchim, str. Drumul Gării nr. 50 și str. Dobrogeanu Gherea nr. 12.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a înlocuit branșamentul de apă potabilă cu țeavă PEHD D32mm, 14ml, pe strada Calea lui Traian nr. 189;
• a fost remediată rețeaua de canalizare menajeră și pluvială DN300, 8ml, pe str. Depozitelor nr.28;
• au fost fixate rama și capacul căminului de canalizare pe str. Eugen Ciorăscu – Bl.A51;
• s-a refăcut rețeaua de canalizare menajeră DN400, 2ml, pe str. Calea lui Traian Sud – Bl.S16;
• a fost executat racord de canalizare menajeră, DN160, 3ml, pe str. Luceafărului nr.5, Bl. A20, sc. A și sc. B;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
CĂMINE CURĂȚATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Tineretului, Stejarului, Teilor, Bradului, Pandurilor, Trandafirilor și Luceafărului.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. I. C. Brătianu – Bl. A65, Bl. A70 și Bl. C19; str. Nicolae Iorga – Bl. A24/3; Bd. Tineretului – Bl. A54, sc.D, Bl. A11/2; str. Mihai Eminescu – Bl. B12; str. Ostroveni – Bl. 101; str. Calea lui Traian – Bl. L, sc. C, Bl.27; str. Știrbei Vodă; str. Lucian Blaga – Bl. A32/1 și A32/2; str. Luceafărului – Bl. A23, sc.A, Bl. A18, sc. C și Bl. A20; str. Nicolae Titulescu – Bl. I8, sc. A; Bd. Tudor Vladimirescu – Bl. 5; str. General Magheru – Bl. S3; str. Decebal – Bl. H2 și Bl. 159; Str. Henri Coandă – Bl. P4 și Bl. R10; str. Rapsodiei – Bl. I6, sc. A și B și str. Aleea Stejarului – Bl. B1.
24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 24 apometre, dintre care 22 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize de amplasament și un aviz tehnic.
• Biroul de Presă al Apavil SA