Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 7 – 13 august 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Mihai Viteazu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-au executat lucrări de montare a unui hidrant subteran Dn 80 pe strada Dobrogeanu Gherea;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
• s-au executat lucrări de extindere rețea de canalizare pe strada Alexandru Budișteanu;
• s-au executat lucrări de fixare pe poziție a gurilor de scurgere de pe strada Vasile Alecsandri;
• s-au executat lucrări de remediere cămin de canalizare prăbușit strada Luceafărului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Luceafărului – blocul A1, strada Regina Maria – blocul C3, strada Costea Marinoiu nr.42, strada Nicolae Iorga – blocurile A21 și A27/3, strada Matei Basarab – blocurile 108 și 109, strada Kalamata, strada Știrbei Vodă intersecție cu strada Carol I – blocurile L, M, N, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Bradului – blocul C4, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C19, strada Calea lui Traian – blocul D4, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Macilor, strada Mihai Viteazu și bulevardul Tineretului – blocul A11/1.
13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 apometre, dintre care nouă apometre verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.

Posting....