Silvicultorii pichetează, astăzi, sediul Guvernului


Federația pentru Apărarea Pădurilor, organizație non-guvernamentală care are în componența sa membri ai Academiei Române, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, Societatea inginerilor silvici „Progresul Silvic”, Confederația Consilva, Federația Sindicatelor Silva, Asociația Constructorilor Forestieri din România, Asociația Pensionarilor Silvici din România, Asociația Proprietarilor de Păduri din România pichetează, astăzi, sediului Guvernului României. Silvicultorii solicită: suspendarea aplicării O.U.G. nr. 51/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 de stabilire și sancționare a contravențiilor silvice. O.U.G. nr. 51/2016 va genera abuzuri cu efecte grave asupra personalului silvic, va duce la aservirea personalului silvic autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și implicit la înregimentarea politică a acestui personal; aplicarea prevederilor art. 97 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și să acorde subvenții proprietarilor de păduri pentru administrarea pădurilor până în 30 ha.
De asemenea, se solicită Guvernului României și instituțiilor abilitate să prezinte opiniei publice modul în care au fost respectate și aplicate prevederile Codului Silvic de menținere și apărare a integrității fondului forestier național. Prin neaplicarea Codului Silvic, totalul pădurilor nepăzite și neadministrate la nivelul țării a ajuns la 600.000 ha, din care 400.000 ha sunt deja distruse; modificările și completările la Legea nr. 46/2008–Codul Silvic trebuie făcute de Parlamentul României, pe baza unor dezbateri publice, și nu de către Guvern prin ordonanțe de urgență; la elaborarea legislației silvice să ia în considerare propunerile și solicitările specialiștilor silvici, societății civile din sectorul silvic, să respecte și să aplice prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională; este urgentă nevoie de o revizuire și unificare a legislației existente în silvicultură și elaborarea Strategiei Forestiere Naționale; asigurarea unor salarii și pensii corespunzătoare, corelate cu condițiile deosebite de muncă din sectorul silvic; existența unor legi pentru întărirea autorității personalului silvic având în vedere creșterea presiunii asupra pădurii.
Acțiunea de pichetare din 16 noiembrie se va desfășura în fața sediului Guvernului României, Piața Victoriei, începând cu ora 09.30. În situația nesoluționării favorabile a revendicărilor, Federația pentru Apărarea Pădurilor va continua acțiunile de protest în cursul lunii noiembrie și decembrie.