Senatorul Bulacu a luat-o la întrebări pe Grațiela Gavrilescu: „Ce facem cu gropile de gunoi?”


Zilele trecute, senatorul liberal Romulus Bulacu a adresat o interpelare ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, cu privire la măsurile luate după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene.
„CJUE a hotărât că România se face vinovată că nu a închis 68 de gropi de gunoi ilegale. De aseme­nea, CJUE obligă România la plata cheltuielilor de judecată. Hotărârea nu vine acum și cu sancțiuni financiare împotriva României. Mai departe, autoritățile române sunt obligate să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curții. În pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, România nu a reusit să ia măsuri în ceea ce priveşte depozitele de deşeuri neconforme, în concordanţă cu prevederile din normele europene relevante, Directiva 1999/31/CE a Consiliului.
Anul trecut, în septembrie, în urma unei interpelări pe care v-am adresat-o pe acest subiect, mi-aţi răspuns că situaţia este oarecum sub control şi că aţi organizat întâlniri şi grupuri de lucru pentru a realiza demersurile necesare în vederea identificării soluţiilor care să permită României evitarea aplicării sancţiunilor pecuniare. Pe cale de consecință, doamnă minis­tru, cu autoritatea de care dispuneți, vă rog să-mi comunicați care sunt soluţiile identificate de grupurile dumneavoastră de lucru şi ce demersuri veţi întreprinde, având în vedere Hotărârea CJUE”, a trans­mis senatorul vâlcean Romulus Bulacu.