ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ la Primăria Râmnicului.
SE APROBĂ ALTE PROIECTE pentru atragerea de fonduri nerambursabile


La punctul 4 de pe ordinea de zi, consilierii vor dezbate un Proiect de hotărâre privitor la aprobarea utilizării excedentului financiar al anului 2022
Joi, 19 ianuarie 2023, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru o ședință de urgență, cu caracter «de îndată». Urgența este motivată de un timp cât mai scurt în care Consiliul Local trebuie să aprobe noi proiecte de interes local care, ulterior, vor fi trimise la nivel central pentru atragerea de noi fonduri nerambursabile.

Ordinea de zi a întâlnirii extraordinare de joi

Pe ordinea de zi a ședinței consilierilor locali ai Râmnicului figurează cinci puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în strada Carol I, nr. 19.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădiniței cu program prelungit Traian, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea – Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022.
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici din municipiul Râmnicu Vâlcea.