Se trece la delimitarea izlazurilor din Drăgoești


Zilele trecute, autoritățile locale din Drăgoești au demarat procedurile pentru delimitarea izlazului comunal din Lunca, zona Canal (Nițu Constantin) – Brutărie (Linia Blejanoii). Această acțiune a fost efectuată în urma măsurătorilor cadastrale realizate de către specialiștii unei firme specializate în topometrie. Aceasta a fost contractată de Primăria Drăgoești în vederea stabilirii limitelor și a suprafeței izlazurilor comunale conform cu patrimoniul domeniului public al localității.
Potrivit declarației edilului Gheorghe Melente (foto), necesitatea acestei delimitări a fost impusă de: Legea inventarierii patrimoniului; Legea 2015/2001 actualizată, cu privire la Administrația Publică Locală; Gestionarea mai corectă și legală a domeniului public; Obținerea subvenției de la APIA; Aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 cu privire la organizarea, exploatarea și administrarea pajiștilor. De menționat și faptul că acțiunea la care facem referire va continua pentru celelalte suprafețe de izlaz de pe raza comunei Drăgoești.