Se stabilește bugetul Primăriei Drăgoești


Astăzi, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Drăgoești aferentă lunii martie. Pe ordinea de zi se află aprobarea bugetului pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020. Celelalte teme ce vor fi dezbătute se referă la: stabilirea numărului de asistenți personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap pe anul 2017; aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și salubrizarea comunei Drăgoești – anul acesta; aprobarea caietului de sarcini pentru Serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare a apelor uzate din comună în vederea predării către Apavil SA; raportul primarului privind starea economică, socială și mediu a unității administrativ-teritoriale; raport privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.