Se caută un instrumentist – ţambal


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale organizează concurs de recrutare pentru ocu­parea pe perioadă nedeter­mi­nată a funcției contractuale de execuție, vacante, de instrumen­tist ţambal, treapta profesională – debutant, în cadrul Serviciului Folclor „Rapsodia Vâlceană” – 1 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să în­de­plinească toate condițiile ge­ne­rale, conform art. 3 al Regula­mentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetă­țe­nia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Euro­pene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capa­citate deplină de exercițiu etc.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii, absolvent de li­­ceu, cu diplomă de bacalau­reat. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 mai 2017, ora 14.00 data limită pentru depunerea dosa­relor; 15 iunie, ora 11.00, proba scrisă; 29 iunie, ora 11.00, proba interviu.