Școala de Arte și Meserii, nominalizată la seminarul „Cetățeanul în primul rând”


Din data de 5 și până pe 7 decembrie, Fundația „Friedrich Ebert”, reprezentată în Ro­mâ­nia din anul 1994, a organizat seminarul de evaluare anuală a proiectului naţional „Cetăţeanul în primul rând”. Seminarul a avut ca scop schim­bul de bune practici între GIL-uri (Grupuri de Ini­ţia­tivă Locală). La acest seminar au participat 24 de instituţii de cultură şi asociaţii civice din ţară, prezentând activităţile de bază din cadrul agendei culturale şi civice. Rezultatul evaluării s-a concre­tizat prin crearea grupurilor de iniţiativă culturală şi civică zonală. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Doina Gănescu, directorul acestei instituţii şi preşedinte GIL şi Grupul de Iniţiativă Civică, reprezentată prin Va­le­ria Smadea – facilitatorul acestui GIL, a fost nomi­na­lizată în calitate de centru zonal în componenţa căruia intră instituţiile de cultură şi asociaţiile civice implicate în proiectul „Cetăţeanul în primul rând” din judeţele: Caraş-Severin, Mehe­dinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Argeş. Scopul acestui centru zonal este de a promova acţiunile cultural-educative, tradiţiile, meşteşugurile, activităţile din cadrul educaţiei permanente pentru seniori, precum şi evenimente civice pentru comunitate. Coordonatorii acestui proiect naţional „Cetăţeanul în primul rând” sunt: Asociaţia „EURO-ED”, afiliată Universităţii DVV Germania, Fundaţia „Friedrich Ebert” – Germania.

Posting....