Șase muncitori, prinși pe picior greșit de ITM


Luna trecută, inspectorii muncii vâlceni au efectuat 142 de controale, fiind dispuse 256 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale. Au fost aplicate 31 sancţiuni contravenţionale, din care 21 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 86.500 lei. În timpul controalelor au fost identificate șase persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.
Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 54 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc.

Posting....